Sănătatea şi securitatea angajaţilor la locul de muncă – premisă pentru dezvoltarea întreprinderii - POSDRU/78/3.2/A/50781

Sănătatea şi securitatea angajaţilor la locul de muncă – premisă pentru dezvoltarea întreprinderii 

Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”


  • 49 de angajaţi formaţi în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, respectiv în prevenirea bolilor profesionale, dintre care 19 sunt femei şi 30 sunt bărbaţi
  • patru  serii de cursanţi a câte 40 de ore: muncitori necalificati (9 angajaţi), operatori pe utilaje de vopsit şi vopsitori (12 angajaţi), peratori prelucrarea metalelor (12 angajati), manageri plus personal administrativ (16 angajati)
  • 4 angajaţi formează Echipa pentru Asigurarea Permanentă a Sănătăţii şi Securităţii în Muncă (EAP) 

Proiectul se va putea extinde, la nivel de exemplu de bună practică, şi la alte intreprinderi din domenii de activitate cu grad ridicat al riscului de accidente şi de boli profesionale.