FPC pentru calificarea şi recalificarea angajaţilor întreprinderii – POSDRU/76/2.3/A/49378

Proiect cofinanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”

  • 3960 de ore de formare profesională
  • 5 meserii în care se va efectua calificarea/ recalificarea angajaţilor:
  • tehnician chimie industrială, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, operator introducere şi validare date, operator tratarea apei tehnologice, vopsitor industrial
  • 50 de angajaţi vor beneficia de cursuri de calificare/ recalificare,
    dintre care 19 femei şi 31 bărbaţi

Cursanţii vor obţine certificate de calificare recunoscute la nivel naţional, ale căror competenţe pot fi transferate în altă intreprindere şi chiar în alte sectoare productive conexe.

Formarea profesională are efecte pozitive pe mai multe niveluri:
- la nivel individual, de creştere a capitalului de dezvoltare profesională al angajatului;
- la nivelul intreprinderii, de creştere a competitivităţii şi a adaptabilităţii pe piaţa muncii;
- la nivelul societăţii în ansamblu, de creştere a rezervei de lucrători calificaţi din rândul cărora pot face recrutări alte societăţi.