Termeni și Condiții

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului
1. Dreptul de proprietate intelectuala
2. Drepturi de marcă
3. Informatii despre produse si servicii
4. Limitarea responsabilitatii
5. Clauze de confidentialitate
6. Confidentialitate
7. De ce colectăm datele dumneavoastră?
8. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?
9. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră

Analko Aluminium Industry SRL  a creat site-ul www.analkoaluminium.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii . Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu  Analko Aluminium Industry SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

 

1. Dreptul de proprietate intelectuala
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale
Analko Aluminium Industry SRL  este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea  Analko Aluminium Industry SRL  sau a unor terţi care au autorizat  Analko Aluminium Industry SRL  să le utilizeze.

Modelele de profile,produse prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la  Analko Aluminium Industry SRL , este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

 

2. Drepturi de marcă
Numele ANALKO , logo-ul ,precum si orice slogan utilizat., sunt mărci sau licente proprietate  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL  constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

3. Informatii despre produse si servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii ANALKO distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL.

ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL  îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la gama de servicii prestate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

 

4. Limitarea responsabilitatii
Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz,  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, nu va putea fi făcuţa responsabila pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

 

5. Clauze de confidentialitate
Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale
În calitate de autor/proprietar/administrator al site-ului www.analkoaluminium.ro,  ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY  se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de comanda

ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY  utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:
•de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate
•de intervenţie asupra datelor personale
•de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY  îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.analkoaluminium.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.
De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

 

6. Confidentialitate
Avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal
Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail office@analkoaluminium.ro.

Dacă cunoaștem câteva informații despre dumneavoastră, vă putem oferi servicii personalizate mai bune. Protejarea datelor dumneavoastră personale reprezintă prioritatea noastră.

 

7. De ce colectăm datele dumneavoastră?
Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să ne îmbunătățim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa cererile mai rapid și să gestionam mai bine relația cu dumneavoastră.
Iată câteva modalități în care pot fi utilizate informațiile oferite de dumneavoastră:
•Pentru a vă oferi informații pe care le-ați solicitat
•Pentru a vă trimite informații relevante legate de produsele și serviciile noastre
•Pentru a măsura performanța campaniilor noastre publicitare
•Pentru a măsura performanța serviciilor noastre de vânzări și post-vânzare

Sub rezerva consimțământului dumneavoastră prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a:
•Oferi experiențe personalizate pentru clienți
•Realiza sondaje de satisfacție a clienților
Datele pe care ni le furnizaţi ne ajută să ne asigurăm că, dacă vă trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru dumneavoastră.

8. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?
Orice informație pe care o avem în ceea ce vă privește este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu ați completat un formular de comanda. Puteți avea acces în orice moment la datele colectate despre dumneavoastră, respectiv:
•Informații personale (nume, adresă, email, telefon)

9. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră
În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi șterse în siguranță.
Scop Perioada stocării
Gestionarea relației pre-contractuale cu clienții 3 ani
Trimiterea de informații relevante despre vehicule și servicii, măsurarea performanței
campaniilor de promovare, servicii de vânzare și post-vânzare 5 ani pentru clienți, 3 ani pentru
prospecţi
Trimiterea de anunțuri de reclamă personalizată despre vehicule, produse și servicii, precum
și oferirea de experiențe personalizate clienților 5 ani pentru clienți, 3 ani pentru
prospecţi
Efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților 3 ani de la încheierea sondajului

 

Motive de conformitate și securitate
Ar putea fi necesar să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal autorităților publice și guvernamentale din motive de securitate națională, de aplicare a legii sau din alte motive de importanță publică. Atunci când legea ne va permite, vă vom informa înainte de un astfel de transfer.

De asemenea, putem divulga informații personale dacă determinăm cu bună-credință că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a rezolva conflictele juridice, pentru a ne respecta termenii și condițiile, a investiga o fraudă sau pentru a ne proteja utilizatorii.

Usi de garaj, usi metalice, rulouri exterioare - www.analkodoors.ro
RomaniaEnglish